“Er zijn verschillende oorzaken van een leverontsteking.”

Wat is hepatitis?

Hepatitis is een ontsteking van de lever.

Zo’n ontsteking kan gevaarlijk zijn, omdat ze de vele functies van de lever verstoort.

Een hepatitis kan ontstaan door een

  • Virusinfectie: virale hepatitis A tot E
  • Auto-immuunziekte: Auto-immuun hepatitis is een auto-immuunziekte die leverontsteking veroorzaakt. Een auto-immuunziekte ontstaat doordat het afweersysteem lichaamseigen cellen en stoffen als lichaamsvreemd ziet en deze aanvalt. Bij auto-immuun hepatitis maakt het lichaam antistoffen aan tegen de eigen levercellen en valt zo de eigen lever aan. Hierdoor raken de levercellen beschadigd en ontstaat een ontsteking van de lever. De oorzaak van auto-immuun hepatitis is onbekend.
  • Gebruik van bepaalde soorten medicijnen of chemische stoffen: toxische hepatitis. Een van de functies van de lever is ontgiften. Ook medicijnen worden door de lever afgebroken en onschadelijk gemaakt. Sommige medicijnen kunnen leverschade veroorzaken als er een overdosis van wordt ingenomen. Er zijn ook medicijnen die in de juiste voorgeschreven dosis schade aan de lever kunnen veroorzaken. Door leverbeschadiging kan leververvetting ontstaan en dit kan weer leiden tot leverontsteking.
  • Overmatig alcoholgebruik: alcohol hepatitis. Door langdurig overmatig alcoholgebruik kan een ernstige hepatitis (leverontsteking) ontstaan. Bij langdurig overmatig alcoholgebruik treedt leververvetting op. Door het alcoholgebruik raakt de vetstofwisseling verstoord in de lever, waardoor vet zich ophoopt in de levercellen (vetstapeling). Leververvetting is omkeerbaar als de oorzaak wordt weggenomen. De lever herstelt zich als het alcoholgebruik wordt gestopt. Bij langdurig alcoholgebruik kan leververvetting overgaan in een ontsteking van de lever. 
  • Leververvetting is het ophopen van vetten in de levercellen. De oorzaak hiervan is een verstoorde vetstofwisseling en/of suikerstofwisseling. Dit wordt veroorzaakt door een te groot aanbod van vetzuren aan de lever. De lever is dan niet in staat om deze vetzuren te verwerken waardoor ze zich ophopen in de levercellen.
    NASH is de afkorting van niet-alcoholische leverontsteking. Zoals de naam al aangeeft is NASH niet het gevolg van overmatig alcoholgebruik. NASH ontstaat bij 20 tot 30% van de mensen met een niet-alcoholische leververvetting. Het is niet duidelijk waarom NASH bij sommige patiënten wel ontstaat en bij anderen niet. NASH kan in veel gevallen voorkomen worden door de oorzaak van de leververvetting weg te nemen. Meestal betekent dit een gezonde leefstijl bestaande uit een combinatie van gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. NASH komt vaker voor bij mensen met overgewicht en obesitas, diabetes type 2, verhoogde bloeddruk, afwijkingen van de vetstofwisseling en cholesterolstofwisseling.

Onze vzw focust zich op hepatitis B, hepatitis C en leververvetting.