Wat is virale hepatitis?

  • Als de leverontsteking ontstaat door een virusinfectie, wordt dit virale hepatitis genoemd. 
  • De bekendste vormen (hepatitis A en B) worden door virussen veroorzaakt. 
  • Een virale hepatitis is steeds besmettelijk. 
  • Hepatitis A, B, C, D en E zijn vijf verschillende types van virussen die de lever kunnen infecteren.
  • Ze kunnen allemaal via een bloedtest worden opgespoord.
  • Sommige virussen veroorzaken acute hepatitis, een ziekte die in relatief weinig tijd kan genezen. Andere veroorzaken chronische hepatitis, die maanden, jaren of zelfs een heel leven in het lichaam kan blijven. 
  • Sommige mensen raken jammer genoeg besmet met meer dan één type hepatitisvirus. Dan zegt men dan dat ze co-infecties hebben. 
  • Er zijn belangrijke verschillen in de manier waarop deze hepatitisvirussen overgedragen worden, welke invloed ze op iemand hebben en hoe ze behandeld kunnen worden.

Hepatitis A

Hepatitis A komt vaak voor op plaatsen waar de watervoorziening en de riolering van slechte kwaliteit zijn, en waar de normen van persoonlijke en voedselhygiëne gebrekkig zijn. Meestal wordt hepatitis A overgedragen wanneer voedsel of water vervuild is met uitwerpselen die het virus bevatten. Dit kan gebeuren wanneer een besmet persoon zijn of haar handen niet wast na een toiletbezoek. Hepatitis A wordt niet overgedragen via speeksel of urine, en slechts zeer zelden via het bloed. Wereldwijd krijgen meer mensen hepatitis A dan eender welke andere soort van virale hepatitis. Het is een acute infectie die uiteindelijk geneest. De meeste mensen die besmet worden met hepatitis A kunnen zich enkele weken ziek voelen, maar herstellen na enkele maanden. Het komt zeer zelden voor dat de ziekte langer aanhoudt en van ernstiger aard is. Wanneer iemand hersteld is van hepatitis A zal hij/zij immuun worden, en zal hij of zij de ziekte niet meer krijgen. 

Er bestaat een doeltreffend vaccin tegen hepatitis A.

Hepatitis B

Hepatitis B is de wijdst verspreide vorm van chronische virale hepatitis. De ziekte wordt overgedragen via contact met besmet bloed en andere lichaamsvochten, zoals speeksel, sperma en vaginaal vocht. Hepatitis B kan overgedragen worden van moeder op baby. Het besmettelijke virus kan minstens zeven dagen buiten het lichaam overleven. De meeste mensen die besmet zijn met hepatitis B zullen herstellen, maar bij 5 tot 10 % van de volwassenen die besmet raken, duurt de infectie meerdere maanden of zelfs levenslang. 

Ook tegen hepatitis B is er een doeltreffend vaccin.

Hepatitis C

Hepatitis C wordt via het bloed overgedragen. De ziekte is uiterst besmettelijk en kan meerdere dagen buiten het lichaam overleven. Dit betekent dat iemand besmet kan worden door slechts een heel kleine hoeveelheid bloed. Mensen die besmet zijn met hepatitis C kunnen het virus meerdere jaren met zich meedragen zonder zich ziek te voelen. Het kan zijn dat ze zich pas ziek beginnen te voelen en ontdekken dat ze hepatitis C hebben, wanneer het virus al schade heeft toegebracht aan de lever. 

Hepatitis A en B kunnen gevaarlijk zijn bij mensen die al hepatitis C hebben. Om dat gevaar te voorkomen is het nuttig je te laten inenten tegen hepatitis A en B. Vraag je dokter om advies. 

Er is geen vaccin tegen hepatitis C.

Hepatitis D

Hepatitis D (ook gekend als het delta-virus) is een incompleet virus, dat enkel kan overleven in het lichaam van iemand die ook hepatitis B heeft. Het wordt op dezelfde manier overgedragen als hepatitis B

Wanneer iemand op hetzelfde moment met hepatitis B en hepatitis D besmet is, wordt dit een co-infectie genoemd. Als iemand al besmet is met hepatitis B, en later besmet wordt met hepatitis D, noemen we dit een superinfectie. De combinatie van hepatitis B en D kan ernstiger zijn dan hepatitis B alleen. 

Wanneer iemand niet besmet is met hepatitis B, dan zal het hepatitis B-vaccin ook besmetting met hepatitis D voorkomen. Is iemand al besmet met hepatitis B, dan bestaat er geen vaccin dat beschermt tegen de zogenaamde superinfectie met hepatitis D.

Hepatitis E

Hepatitis E wordt op dezelfde manier overgedragen als hepatitis A. Men vreest ook dat in Zuidoost-Frankrijk wilde everzwijnen een belangrijke bron van de overdracht van het hepatitis E-virus op mensen zijn. Mensen die besmet zijn met hepatitis E kunnen zich enkele weken onwel voelen en zullen daarna herstellen. Bij sommige mensen, en in het bijzonder bij zwangere vrouwen, kan het zijn dat het virus een ernstige en snel opkomende vorm van hepatitis veroorzaakt, die tot leverfalen kan leiden. 

Een antivirale behandeling voor hepatitis E is meestal niet nodig. Bij mensen die een onderdrukt immuunsysteem hebben, kan de ziekte echter chronisch worden. In dat laatste geval is soms een behandeling noodzakelijk.

Hoe worden hepatitisvirussen overgedragen?

Raadpleeg steeds je arts voor volledige informatie.
© VHC pagina update december 2022